Thông báo   14/06/2018

LỊCH NGHỈ MÁT HÈ 2018

 Nhằm tăng tình đoàn kết, tính tập thể, công ty TSQ Việt Nam tổ chức nghỉ mát cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

Thời gian nghỉ:

 + Bắt đầu từ thứ 6 ngày 15 tháng 6 năm 2018 kết thúc hết chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018.

 + Thứ hai ngày 18/06/2018 công ty trở lại làm việc bình thường,

Trân trọng thông báo./.