Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/07/2010

13/08/2010   -   Tin công ty

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TSQ Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà và tiền cho các gia đình cán bộ có người thân là thương binh, liệt sĩ.
Trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhiều gia đình thương bình, liệt sĩ đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự phát triển của đất nước. Thực tế ở Công ty đã có không ít con em gia đình thương binh, liệt sĩ phấn đấu trở thành những người lãnh đạo, sản xuất, kinh doanh tài ba góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Công ty và xây dựng đất nước giàu mạnh. Không chỉ tưởng niệm công ơn của các thương bình, liệt sĩ, mỗi thành viên trong Công ty còn luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh./.

Tin tức khác