Sự kiện thông báo cất nóc Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ - Hatay Millennium

19/12/2019   -   Tin dự án

♥️♥️♥️ Sự kiện thông báo cất nóc Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ đã diễn ra trong niềm hân hoan của Công ty TSQ Việt Nam, của các nhà thầu và Khách hàng tham gia sự kiện...

♥️♥️♥️Cùng chúng tôi nhìn lại những khoảng khắc tuyệt vời này 😘😘😘😘

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

---------------------------------------

🏡 Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ - Kết nối những ước mơ.

🌏 Địa chỉ: Số 4, Đường Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội.

☎ Hotline: 0901.553.773

💻 Website: https://toathapthiennienky.vn/

#toathapthiennienky #hataymillennium #tsqvietnam #canhotrungtamhadong

Tin tức khác