Thông báo nghỉ ngày Lễ Quốc Khánh 02/09/2022

31/08/2022   -   Tin công ty

Thời gian nghỉ lễ:

- Đối với CBCNV làm việc tại văn phòng: Nghỉ 04 ngày từ thứ năm ngày 01/09/2022 đến hết chủ nhật ngày 04/09/2022. Bắt đầu đi làm trở lại từ thứ Hai ngày 05/09/2022.

- Đối với CBCNV làm việc tại Công trường: Làm việc theo lịch trực tại Công trường, lịch trực ngày lễ phải được Ban Lãnh Đạo phê duyệt và gửi về phòng TC-HC trước ngày 31/08/2022 làm cơ sở thanh toán chế độ

Tin tức khác