Thông báo về việc điều chỉnh thời gian làm việc tại văn phòng Công ty TSQ Việt Nam

01/12/2022   -   Tin công ty

Công ty TSQ Việt Nam xin thông báo đến các đối tác và khách hàng về việc điều chỉnh thời gian làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 01/12/2022 cụ thể như sau:

1/ Thời gian làm việc:

- Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00

- Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00 - Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

2/ Phạm vi và thời gian áp dụng:

- Phạm vi: Áp dụng đối với tất cả các phòng, ban trong Công ty;

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/12/2022

Công ty TSQ Việt Nam trân trọng thông báo!

Tin tức khác