Thông báo về việc giới thiệu gói thi công hoàn thiện căn hộ DA Tòa tháp Thiên Niên Kỷ

28/10/2019   -   Tin dự án

Liên hệ Chủ đầu tư: Công ty TSQ Việt Nam

Website: https://toathapthiennienky.vn/

Hotline: 090.155.3773

Tin tức khác